Velkommen

Boulevarden 008

Ejerforeningen udgøres af 70 beboelsesejerlejligheder, hvoraf lejlighederne på 1.-5. samt 14. niveau er 1-plans lejligheder, mens lejlighederne på 6.-13. niveau er 2-planslejligheder, samt et antal garagelejligheder.

Til foreningen hører et større grønt område udlagt som park/have, hvor der blandt andet er opstillet borde-/bænkesæt, etableret grillplads med terrasse og lignende faciliteter.

Endvidere disponerer ejerforeningen over et større gårdareal, hvor der er etableret et antal parkeringspladser, samt et areal mod Marselis Boulevard med eksklusiv parkeringsret for foreningens medlemmer.

Foreningen råder over et større vaske- /rullerum i kælderniveau, ligesom der til brug for ejerne er indrettet et mindre værksted. I kælderniveau forefindes desuden pulterrum til hver enkelt beboelseslejlighed.

For nærmere uddybning af flere af de ovennævnte forhold henvises til menupunkterne fællesområder og ordensreglement.