Bestyrelsen

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling jf. vedtægternes § 16.


Bestyrelsen består af – og har konstitueret sig – som følger:

Formand

Palle Jacobsen, lejlighed 203

Næstformand

Billede mangler

Gitte Odderup, lejlighed 1207

Sekretær

Hanne Engel-green, lejlighed 602

Medlem

Mette Christiansen, lejlighed 801

Medlem

Billede mangler

Niels Reinsholm, lejlighed 806

Bestyrelsen kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@boulevarden.dk  Direkte kontakt til enkelte medlemmer af bestyrelsen kan også være en mulighed, men beboerne opfordres dog til, i videst muligt omfang, at benytte mailadressen. Det letter arbejdet i bestyrelsen og forebygger eventuelle misforståelser.