Bestyrelsen

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling jf. vedtægternes § 16.


Bestyrelsen består af – og har konstitueret sig – som følger:

Formand

Ulla Reintoft Henriksen Lejlighed 1003

Næstformand

Palle Jacobsen lejlighed 203

Sekretær

Hanne Engelgreen Lejlighed 602

Medlem

Mette Christiansen Lejlighed 801

Medlem

Frank

Frank R. Nielsen lejlighed 1005

Bestyrelsen kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@boulevarden.dk.direkte kontakte til enkelt medlemmer af bestyrelsen kan også være en mulighed, men beboerne opfordres dog til, i videst muligt omfang, at benytte mailadressen. Det letter arbejdet i bestyrelsen og forebygger eventuelle misforståelser.

Et bestyrelsesmedlem vil være til stede på foreningens kontor tirsdage i lige uger kl. 17-17:30.