Bestyrelsens område

Dette område er forbeholdt den til enhver tid siddende bestyrelse. Intet i området er på nogen måde fortroligt og har kun interesse for foreningens beboere i det omfang, at der refereres til sager, der har været behandlet på bestyrelsesmøder. Beboerne kan til enhver tid få aktindsigt ved henvendelse til bestyrelsen@boulevarden.dk