Cykelregistrering

Bestyrelsen har besluttet, at hver beboer kun kan have én cykel i de aflåste cykelrum i kælderen. Der kan kun parkeres cykler, der er i brug. Cykler, der ikke benyttes, vil fremover blive fjernet.

I løbet af august-september 2013 skal beboerne i ejendommen have deres cykler registreret, og de vil i forbindelse hermed få udleveret en genkendelig dymostrimel med registreringsnummer og lejlighedsnummer, der skal anbringes synligt på saddelpinden på cyklen. Anmodning om dymostrimmel og registrering af cykel foretages ved udfyldelse af et skema, der er udformet til dette. Det kan downloades fra nedenstående link eller afhentes i kontoret i kontortiden (tirsdag kl. 17.00-18.00). Udfyldte skemaer afleveres i ejerforeningens postkasse, og registrering og udfærdigelse af markerings-dymostrimlen vil herefter ske i forbindelse med førstkommende kontordag. Dymostrimlen lægges i pågældendes postkasse.

På skemaet kan anføres hvilket cykelrum, der foretrækkes. Ved tildeling af plads vil der blive taget hensyn hertil, men det kan ikke på forhånd loves, at ønsket kan opfyldes.

Første ciffer i registreringsnummeret angiver, hvilket cykelrum, der skal benyttes:

  1. Cykelrummet ved fyrrummet
  2. Cykelrummet ved siden af elevatoren
  3. Cykelrummet ved siden af kontoret
  4. Cykelrummet før vaskeriet

Fremover vil cykler, der ikke er mærket korrekt, umiddelbart blive fjernet fra cykelrummene og anbragt i ejerforeningens lukkede garage, hvorfra de efter 1 måned vil blive kørt til kommunens genbrugsplads. Henvendelse vedr. sådanne deponerede cykler kan ske i ejerforeningens kontortid.

Der vil blive foretaget kontrolgennemgang af cykelrummene flere gange årligt. Cykler, der ikke er registreret og cykler, der ikke benyttes, vil i forbindelse hermed blive flyttet til garagen. Såfremt det drejer sig om en registreret cykel, vil der blive rettet henvendelse til pågældende beboer.

I det udvendige cykelskur, er der ikke begrænsning for cykler, der er i brug, men ubenyttede cykler vil også blive fjernet herfra, som ovenfor beskrevet.

Link til skemaet finder du her