Grønne områder

Boulevarden 012

Det grønne areal rundt om ejendommen er til beboernes fri benyttelse. Der er opstillet borde-/bænkearrangementer samt indrettet grill-plads, som frit kan benyttes, blot området efterlades i samme stand, som det er forefundet.

Området vedligeholdes af et gartner-firma, som bestyrelsen har indgået aftale med. Beboere som finder behov for yderligere pleje og i øvrigt har lyst til at yde en indsats i egen og de øvrige beboeres interesse er selvsagt velkomne til det.