Kælderarealer

Samtlige lejligheder har tinglyst en ejendomsret til et pulterrum.

Undlad venligst at henstille ejendele på gangarealet.