Kælderarealer

Samtlige lejligheder har tinglyst en ejendomsret til et pulterrum.

Der må ikke henstilles ejendele på gangarealet.