Lejlighedernes størrelse

Landinspektørs rapport fra 1975 der viser de enkelte lejligheders areal kan findes her